Årsrapport 2005

2005 år blev ett relativt gott år med många besatta jaktfalkrevir i landskapet Jämtland. Långt ifrån alla påbörjade häckningar lyckades, men det blev ändå över 30 ungar i Jämtland. Ett misstänkt fall av sabotage mot en jaktfalkhäckning upptäcktes i Västjämtland. Också från Härjedalen rapporteras om jaktfalkungar som försvunnit under mystiska omständigheter. I Härjedalen kom endast en unge på vingarna i år. Dessa fall visar att det krävs bättre bevakning av vissa bon.

I år har vi tack vare en påbörjad studie av vindkraftens effekter på fågellivet i fjällen haft möjlighet att sätta satellitsändare på två jaktfalkungar. En hona och en hanne fick varsin ryggsäck med sändare. Allt fungerade bra och de har redan bidragit till ny och mycket intressant kunskap om ungfåglarna utflyttning ur reviren och vidare flytt till vinterkvarteren. Vi gissade att de skulle dra direkt västerut till norska kusten eller söderut till jordbruksslätterna i syd- och mellansverige. De fåtaliga ringmärkningsåterfynd som finns på jaktfalk pekar på att de svenska jaktfalkarna flyger till norska kusten. Unga jaktfalkar ses också ofta i Sydsverige bla på Öland vintertid. Men var dessa falkar kommer ifrån har vi ingen kunskap om.

Jaktfalk (Falco rusticolus) med sändare på ladutak söder om Umeå © Björn Malmhagen