Årsrapport 2007

 

ad_jaktfalk_TH

Adult jaktfalk i norra Jämtland. © Thomas Holmberg

Fältarbetet i Projekt Jaktfalk i Jämtlands- och Härjedalsfjällen sköttes under 2007 av 10 ideellt arbetande personer i samarbete med länsstyrelsens naturbevakare. 2007 var många revir besatta tack vare att bytestillgången i fjällen förbättrats betydligt efter bottenåret 2006.

Det blev 12 lyckade häckningar med sammanlagt 32 ungar i Jämtland och Härjedalen. Vi kunde dock konstatera att det ihärdiga snöfallet i april spolierade minst två häckningar i Västjämtland, så resultatet hade kunnat vara ännu bättre. Jaktfalkarna låg kvar och ruvade trots att risbona var fullständigt täckta av snö, men när snön tinade blev de tvungna att överge äggen, troligen pga snöras och mycket smältvatten. Det iakttogs även störningar av skidåkare nära en boplats samt störningar av polishelikopter under övning vid en annan boplats.

Någon omfattande bobevakning av plundringsutsatta jaktfalkrevir kunde tyvärr inte genomföras 2007 pga brist på bevakningsutrustning. Att plundring av jaktfalkar fortfarande pågår i svenska fjällområden visas bla av våra iakttagelser vid jaktfalkbon i Jämtland, då ungar försvunnit med tecken på att boplatsen haft besök av människor. Till boplatsen hade någon okänd person markerat vägen med plastsnitslar upphängda i fjällbjörkarna. Under 2007 gjorde tullen ett beslag av fridlysta fåglar. Bland dem fanns en död jaktfalk som en norrman försökte smuggla in i Norge från Sverige.

UF_juv_jf_2007

Ulla Falkdalen i samband med sändarmärkning av ungfågel. ©Torgeir Nygård

I Sösjö-Offerdalsfjällen monterades satellitsändare på jaktfalkungar under 2007 i den specialstudie som görs inför utbyggnad av Storruns vindkraftanläggning. Resultaten av sändarstudierna visar att norska lågfjällsområden är viktiga för de jämtländska jaktfalkarna från Oldfjällen. Ungfåglarna som lämnade boet i mitten av juli tillbringade drygt en månad i hemreviret. Den ena falken lämnade hemreviret och drog in i Norge den 19 augusti. Den andra höll till i Offerdalsfjällen fram till första veckan i september. Båda falkarna tillbringade sedan närmare tre månader i norska lågfjällsområden, mestadels 40 – 70 km NV födelseplatsen. En av jaktfalkarna gjorde en tur in i Hotagsfjällen på svensk sida vid ett tillfälle i början av september och besökte Tunnsjöguden i början av oktober. Tunnsjöguden som är en samisk kultplats och ett vackert berg som reser sig ur Tunnsjön i den norska kommunen Röyrvik, på samma breddgrad som Jormlien i Frostviken.Tyvärr fick vi inte så många månaders resultat av sändarstudierna. Den ena ungfågeln slutade skicka signaler den 21 november i Sandödalen mellan Grong och Lierne i Nord Tröndelag. Möjligtvis kan den ha blivit påkörd på den närbelägna mellanriksvägen och sedan hamnat i den branta ravinen intill vägen. Den har batteridriven sändare och borde sända även om solens strålar inte når den, men den kan ligga långt ned i ravinen och avskärmad från Argossatelliten. Tyvärr var signalernas sista positioner inte så exakta att eftersök i terrängen varit möjlig. Detta är ett problem med små sändare som har liten batterikapacitet.

Den andra falkens sändare slutade sända signaler den 24 november i Namdalen, Namskogan kommun, troligtvis pga att den solcellsdrivna sändaren inte får ljus nog under mörkertiden. Vi hoppades att vi skulle få nya signaler då ljuset återkom under våren 2008, men det gjorde det tyvärr inte, så ungfågelns öde under vintern är fortfarande okänt.

Tack
Stort tack för bidraget från Alvins fond som täckt kostnaderna i det ordinarie arbetet inom Projekt Jaktfalk!

Många tack också till följande personer som medverkat i fältarbetet eller rapporterat enstaka observationer: Bengt Warensjö, Alf Nordin, Gunnar Lind, Lars Falkdalen Lindahl, Torgeir Nygård, Tomas Bergström, Olof Johansson, Benckt Aspman, Göran Andersson, Patrik Olofsson, Tor Persson, Erik Hemmingsson, Gudmund Söderin, Morgan Göransson, Michael Norman och Palle Tofthöj Nielsen samt naturbevakarna Christer Edsholm, Alf Kjellström, Håkan Berglund, Bert-Ivan Mattson och Lars Liljemark.

Ulla Falkdalen