Årsrapport 2006

Ringmärkning av jaktfalkungar i Härjedalen. Foto: Bengt Warensjö

Ringmärkning av jaktfalkungar i Härjedalen. © Bengt Warensjö

Fältarbetet i Projekt Jaktfalk i Jämtland- och Härjedalsfjällen sköttes under 2006 av 10 ideellt arbetande personer i samarbete med länsstyrelsens naturbevakare. 2006 blev det hittills det sämsta året under projektets historia. Endast 16 revir var besatta av 50 kända revir. Totalt producerades endast 10 ungar på 4 lyckade häckningar i Jämtland-Härjedalen, vilket gav ett medeltal på 2,5 ungar per häckning. Resultatet per besatt revir var 1.6 ungar. Orsaken till det dåliga resultatet var sannolikt den dåliga riptillgången. 2006 var ett bottenår och länsstyrelsen var i år tvungen att avbryta småviltjakten efter ett par veckor på flera områden på grund av brist på ripor. Âven smågnagarna hade ett riktigt bottenår.

Länets mest framgångsrika jaktfalkpar lyckades dock återigen bra med häckningen och fick fyra ungar. Reviret ligger i ett område som inte ingår i den ”fria småviltjakten”.

Då inga jaktfalkhäckningar skedde i Sösjö-Offerdalsfjällen kunde inga nya satellitsändare monteras på jaktfalk under 2006 i den specialstudie som görs inför utbyggnad av Storruns vindkraftanläggning. Detta arbete sköts upp till kommande häckningssäsong.

Varmt tack till projektets bidragsgivare 2006; Alvins fond och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ett speciellt tack också till Mikael Bauer, Lund och Nils Nilsson, Nyhem som genom gåvor har bidragit till fågelskyddsarbetet inom Projekt Jaktfalk!

Många tack också till alla som medverkat i fältarbetet eller rapporterat enstaka observationer; Bengt Warensjö, Alf Nordin, Gunnar Lind, Lars Falkdalen, Torgeir Nygård, Tomas Bergström, Erik Hemmingsson, Benckt Aspman, Göran Andersson, Patrik Olofsson, Tor Persson, Dan Norberg, Martin Berg och Pekka Bader, personal från Ånnsjöns Fågelstation samt naturbevakarna Christer Edsholm, Alf Kjellström, Håkan Berglund, Bert-Ivan Mattson och Lars Liljemark.