Död jaktfalk funnen i vindpark

Juvenila jaktfalkar ses ibland jaga ripor i Smøla vindpark. Foto: Espen Lie Dahl

Juvenila jaktfalkar ses ibland jaga ripor i Smøla vindpark. Foto: Espen Lie Dahl

Än så länge har det inte byggts så många vindparker i fjällmiljö där jaktfalken häckar, men de ungfåglar som vintertid vistas vid kusterna kan riskera att kollidera med vindkraftverk.

Den 23 september 2013 hittades en död jaktfalk i Smöla vindpark i Norge. Det var en ungfågel som inte hade några synliga skador och då den låg väldigt nära tubinens fundament så förmodas den ha flugit in i själva tornet under jakt på ripa. På Smöla finns den speciella Smöladalripan (smølalirype) som är den fågel som visat sig vara mest utsatt för kollisioner med vindkraftverken i Smöla vindpark.

Juvenil jaktfalk funnen död i Smøla vindpark i Norge. Foto: Sigbjørn Sørli

Juvenil jaktfalk funnen död i Smøla vindpark i Norge. Foto: Sigbjørn Sørli

Det har tidigare visats både i Storruns vindpark i Jämtland och i Smöla vindpark att ripor flyger in i själva turbintornen. Jaktfalken har obducerats och det visade sig att den hade drabbats av kraftigt trauma och att den hade ett färskt sår med form av ett omvänt ”T”, var den vertikala delen hade en längd av ca 3 cm och den horisontala delen ca 2 cm. Såret var som djupast 1 cm djupt och hade oregelbunden sårkant medan själva huden var oskadad. Det fanns också en frakturlinje i bröstbenet. Kroppshålan var fylld med riklig mängd koagulerat blod.
Skadorna tyder på att jaktfalken kan ha kolliderat med trappan till vindkraftverket.