Återfynd på norska sydkusten !

En jaktfalkunge som Tomas Bergström och jag ringmärkte i Västjämtland i somras återfanns i början av mars 2013 vid Lista allra längst söderut i Norge. Tråkigt nog var fågeln död, men det var intressant att få veta vart den flyttat! Att få återfynd eller kontroller på jaktfalk är sällsynt.

Ring: 9265209
Ringmärkt:
Art: Jaktfalk Falco rusticolus
Kön/status: F = Hona
Ålder: 00 = Bounge , 2 ungar i kullen, idkullnr: 2012 W01K1.1
Datum: 2012-07-04 (kl 14)
Plats: [TOR] SVERIGE, JÄMTLAND
Koordinater: Noggrannare platsangivelse sätts inte på pränt här eftersom arten behöver skyddas
Återfynd: ————————————————————————————————————————————————
Datum: 2013-03-03
Plats: NORGE, VEST-AGDER, FARSUND, SKIPHAUGEN
Koordinater: 58º 04´N 06º 44´E
Fynddetaljer: (2010) ”Unknown cause of death. No hunting in the area.”
Art: –
Kön/status:
Ålder:
————————————————————————————————————————————————
Förfluten tid: 242 dagar
————————————————————————————————————————————————
Rapportör: STAVANGER, ref: 2013-00403